Başkanın Mesajı - Teknoloji İletişim Bilişim ve Elektronik Ticaret Derneği

İçeriğe git
Başkandan Mesaj

Başkandan Mesaj

İnsanlık tarihi boyunca insan, sahip olduğu akıl gücü sayesinde etkileşim içinde olduğu çevreyi şekillendirmeye çalışmıştır. Alet kullanma becerisine sahip olduktan sonra yerleşik hayata geçmiş ve içinde yaşadığı çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeyi öğrenmiştir. Teknolojiyi kullanarak bir yandan hayatını daha konforlu hâle getirirken, diğer yandan sahip olduğu gücü, doğayı kontrol altına alma amacına yönelik olarak kullanmaya başlamıştır. Sanayinin ve üretimin merkezini oluşturan şehirler, teknolojik gücün bir simgesi hâline geldi. Günümüzde artık insanoğlu ekonomik ve siyasi gücün teknolojik ilerlemeler ile sağlanabileceği olgusunu benimsemiş ve bu doğrultu da sanayiden silah sektörüne ofis ve üretim hanelerden inşaat ve evlere kadar yaşamın tüm alanına teknolojiyi entegre etmiştir.  TİBET-DER teknolojik gelişme kavramının gelişmekte olan ülkeler için önemini ve teknoloji transferi sürecini kalkınma iktisadı açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. TİBET-DER olarak biz teknolojiyi üretemeyen ve/veya doğru teknolojiyi, doğru biçimde transfer ederek üretim süreçlerine dahil edemeyen ülkelerin “teknoloji yoksulluğu” döngüsünden kurtulamayacağını savunmaktayız. Bu süreçte her ne şekilde sağlanmış olursa olsun teknolojik gelişmeyi, kalkınma sürecinin tek başına ‘kutsal bir kurtarıcı’ sı olarak görmekteyiz. ülke ekonomilerinin büyüme ve kalkınma hareketlerinin ‘teknolojiyi üretemeye ve/veya doğru teknolojiyi, doğru biçimde transfer ederek üretim süreçlerine dahil etme ile olacağını savunmaktayız. Bugün dünya sektörlerinde rekabet yarışında var olabilmek için teknolojinin önemli bir öğe olduğu bilinmektedir. Sektörlerin gelişmesi ve teknolojinin üretim organizasyon pazarlama ve yönetim süreçlerinde olumlu yönlerinden yararlanma hedefi teknolojinin rolünü daha da yaşamsal kılmaktadır. Bu nedenle, dünyada ileri teknoloji konusundaki son yaklaşım ve uygulamalar, tasarımcılar için yol gösterici olmakla birlikte, firmaların 'gelecek ve değişim' temalı imajlarına da katkıda bulunmaktadır. İleri teknolojinin Türkiye'de az olması yurdumuz ve milletimiz için kabul edilemez geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz ve onların çocukları için daha rahat ve yüksek refah düzeyine sahip olabilmeleri açısından ülkemizin ileri teknolojiyi bir an önce ilerletmesi geliştirmesi ve gelişmiş ülkeler seviyesinden daha ileri seviyelere taşıması elzemdir.  Derneğimizin kuruluş amaçlarından arasında ülkemizin bu seviyeye taşınabilmesi için bireysel yaklaşımları bir araya getirerek daha güçlü fikirler daha güçlü projeler oluşturmaktır. Devletimizim bu konuya yaklaşımını bir lahza da olsa değiştirmek ve teknolojik konularda gelişmeyi her şeyden önce bir devlet politikası haline getirerek önü alınamaz engellenemez bir değişim ve gelişim sürecine girmektir. Ülkemizde ve dünya ticaret artık farklı bir ivme kazanmış pandemi sürecinden sonrada 20 yılda gelinecek e-ticaret seviyesine aylar içinde gelinmiş durumdadır. Ülke insanımız bu gelişmelere yabancı kalmamış bu büyük Pazar içerisinde kendi yerini hızla almış almaya da devam etmektedir. Ancak TİBET-DER olarak tabi ki bu gelişmeleri gençliğin bu hızlı girişim ruhunu takdir ile karşılamakta milletimize olan inancımız ve gelecek nesillere daha müreffeh yaşamlar sunma arzumuzdan dolayı yeterli bulmamaktayız. Ülke ekonomimizi kalkındıracak milletimizin refah düzeyini artıracak çok daha fazla ihracat ile bilgi satabilecek bütün dünyayı Türkiye’den alış- veriş yapabilecek seviyelere taşımak Türkiye’nin artık bu alanda lokomotif ülkelerden arasında olacağına inancımız tamdır. Bu nedenle dernek olarak bütün e ticaret ile uğraşanları bir araya getirerek onların ve çalışanlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak ihtiyaçlarını karşılanması vergi karmaşasından kurtulmaları alternatif çözümler aramadan sadece işleri ile ilgilenerek daha fazla ülke ekonomimize katma değer sağlamaları en baştaki arzu ve hedeflerimizdendir 


Hakan GÜMÜŞ

TİBETDER Yönetim Kurulu Başkanı

                   


Altay Mh. 2668. Cd. No: 1
Fırat Life Style St. D Blok. Kat: 3, Daire 22
06820 Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE

+90 312 911 0 751

info@tibetder.org

Altay Mh. 2668. Cd. No: 1
Fırat Life Style St. D Blok. Kat: 3, Daire 22
06820 Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE

+90 312 911 0 751

info@tibetder.org

Altay Mh. 2668. Cd. No: 1
Fırat Life Style St. D Blok. Kat: 3, Daire 22
06820 Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE

+90 312 911 0 751

info@tibetder.org

Altay Mh. 2668. Cd. No: 1
Fırat Life Style St. D Blok. Kat: 3, Daire 22
06820 Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE

+90 312 911 0 751

info@tibetder.org
İçeriğe dön